Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật cao chuyên ngành công nghiệp dầu khí
Hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm
Nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến tàng trữ, dầu khí, khí hóa than trong và ngoài nước
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm lọc hóa dầu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các sản phẩm lọc hóa dầu
Kinh doanh, phân phối các sản phẩm dầu, khí, các nguyên liệu hóa phẩm dầu khí
Kinh doanh dịch vụ khai thác dầu thô, khí, các sản phẩm dầu, khí
Đầu tư sản xuất kinh doanh điện; năng lượng tái tạo
Vận tải biển và xây lắp các công trình dầu khí biển

Liên kết

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là Công ty nhà nước được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam quyết định là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (tên giao dịch là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) tại Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 18-6-2010. Tên giao dịch quốc tế là VIETNAM OIL AND GAS GROUP; gọi tắt là Petrovietnam, viết tắt là PVN.

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, tên giao dịch trong tiếng Anh là Petrovietnam Securities Incorporated và tên viết tắt là PSI được thành lập và ngày 19/12/2006 với cổ đông sáng lập lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam.

Website: http://www.psi.vn           

 

Intelligent Financial Research & Consulting (IFRC)

Intelligent Financial Research & Consulting (IFRC) là công ty đa dịch vụ, bao gồm dịch vụ và sản phẩm cho Thị Trường Tài Chính, Tư Vấn Nghiên Cứu, Đào Tạo và Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin

 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, tiền thân là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, được chuyển đổi theo Quyết định 599/QĐ-TTg ngày 11/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra đời trên cơ sở kế thừa và phát triển từ Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (TTGDCKHN) theo Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 2/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ. SGDCK Hà Nội tự hào góp phần cho sự phát triển chung thị trường chứng khoán Việt Nam.

 
 
1 | 2 Kế Cuối