Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật cao chuyên ngành công nghiệp dầu khí
Hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm
Nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến tàng trữ, dầu khí, khí hóa than trong và ngoài nước
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm lọc hóa dầu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các sản phẩm lọc hóa dầu
Kinh doanh, phân phối các sản phẩm dầu, khí, các nguyên liệu hóa phẩm dầu khí
Kinh doanh dịch vụ khai thác dầu thô, khí, các sản phẩm dầu, khí
Đầu tư sản xuất kinh doanh điện; năng lượng tái tạo
Vận tải biển và xây lắp các công trình dầu khí biển

Giới thiệu về Bộ chỉ số PVN-Index

Một kết quả quan trọng trong quá trình cổ phần hóa và tái cấu trúc thành công của PVN là gắn rất chặt chẽ với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán. Từ mốc niêm yết đầu tiên của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD trên sàn HSX) năm 2006, đến nay (2012), đã có trên 30 công ty thành viên của PVN được niêm yết trên các sàn, trung tâm giao dịch chứng khoán trong nước.

Bộ chỉ số chứng khoán cho các công ty thành viên PVN niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán (Bộ chỉ số PVN-Index), là một bước tiến nữa trong quá trình tái cấu trúc và nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp của cả Tập đoàn cũng như các công ty thành viên. Được chuẩn bị trong giai đoạn 2010-2011 và thể hiện qua nghị quyết triển khai  số 5836/NQ-DKVN ký ngày 30/6/2011 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn, Bộ chỉ số PVN-Index được công bố vào Quý I-2012, với các đích kỳ vọng quan trọng sau:

(i) Bộ chỉ số là một trong các thước đo hoạt động kinh doanh của PVN và các công ty thành viên PVN niêm yết trên thị trường chứng khoán.

    Bước tiến hơn nữa trên thị trường tài chính, Bộ chỉ số sẽ có ý nghĩa hỗ trợ tích cực các kênh huy động vốn cho PVN và các công ty thành viên, khi mà PVN đang đẩy mạnh huy động vốn trên các  thị trường  trong nước và quốc tế.

(ii) Bộ chỉ số hỗ trợ nâng cao hơn nữa tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp của Tập đoàn nói chung, cũng như cụ thể các công ty thành viên nằm trong Bộ chỉ số.

    Thông qua việc tham gia bộ chỉ số và cung cấp, công bố thông tin doanh nghiệp hiệu quả bộ chỉ số PVN-Index được kỳ vọng giúp  các công ty nâng cao độ minh bạch trong các chinh sách quản trị công ty, tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn và qua đó đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của cộng đồng đầu tư.

(iii) Bộ chỉ số được công bố với đầy đủ các dòng chỉ số, bao gồm cả chỉ số đầu tư (PVN-10). Chỉ số đầu tư PVN-10 được xây dựng như là một trong các tiền đề chuẩn bị cho việc Đầu tư theo chỉ số - một xu thế tất yếu của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai gần.

    Việc xây dựng bộ chỉ số theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp PVN-Index (cụ thể PVN-10) có thể dễ dàng trở thành sản phẩm giao dịch với nhà đầu tư khi Ủy ban Chứng khoán cho phép phát triển các sản phẩm đầu tư mới. Sản phẩm tài chính dựa trên chỉ số đầu tư được kỳ vọng là một một kênh đầu tư và huy động vốn hiệu quả mới đối với PVN và các công ty thành viên tập đoàn.

(iv) Bộ chỉ số được phát triển đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và tập quán quốc tế, được kỳ vọng thừa nhận rộng rãi trong cộng đồng đầu tư quốc tế.

    Bộ chỉ số được xây dựng theo các thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế về để giúp bộ chỉ số có tính đại diện và khả năng thương mại hóa cao trên các thị trường tài chính quốc tế, cụ thể:

  • Mỗi chỉ số tính đều gồm hai dòng, chỉ số giá (Price Return Index) và Chỉ số sinh lợi (Total Return Index).
  • Bộ chỉ số được tính đồng thời theo cả hai chế độ: chế độ tính cuối ngày (End of Day) và chế độ tính theo thời gian thực (Real time).
  • Bộ chỉ số được tính theo các ngoại tệ phổ biến nhằm thu hút sự theo rõi của đông đảo cộng đồng đầu tư quốc tế. Các ngoại tệ được tính toán chuyển đổi bảo gồm USD, EUR, JPY.
  • Việc lựa chọn cổ phiếu tính index phải đáp ứng một số tiêu chuẩn như dựa trên mức vốn hóa thị trường (market capitalization) và tính thanh khoản (liquidity).
  • Bộ chỉ số sử dụng dịch vụ và bản quyền phân ngành tiêu chuẩn quốc tế ICB (Industry Classification Benchmark) từ công ty sở hữu FTSE International Limited (Anh) cho các công ty trong bộ chỉ số.
  • Thông tin bộ chỉ số được công bố trên trang Bloomberg với các code truy nhập riêng, trình bày thông tin thời gian thực theo dòng chỉ số equity index. Cơ chế này cung cấp sự thuận tiện cho nhà đầu tư chuyên nghiệp quốc tế trong việc theo rõi diễn biến chỉ số.