Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật cao chuyên ngành công nghiệp dầu khí
Hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm
Nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến tàng trữ, dầu khí, khí hóa than trong và ngoài nước
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm lọc hóa dầu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các sản phẩm lọc hóa dầu
Kinh doanh, phân phối các sản phẩm dầu, khí, các nguyên liệu hóa phẩm dầu khí
Kinh doanh dịch vụ khai thác dầu thô, khí, các sản phẩm dầu, khí
Đầu tư sản xuất kinh doanh điện; năng lượng tái tạo
Vận tải biển và xây lắp các công trình dầu khí biển

Bộ chỉ số PVN-Index

    Bộ chỉ số PVN-Index bao gồm nhóm Chỉ số Đại diện phản ánh biến động chung của toàn thị trường, nhóm chỉ số Đầu tư để phát triển các giao dịch sản phẩm dựa trên chỉ số, và nhóm chỉ số ngành cho các ngành cụ thể.

    Nhóm chỉ số mẹ được tính theo 2 phương pháp là phương pháp Giá và Tổng Lợi Nhuận theo 4 loại tiền tệ chính là : EUR, JPY, USD and VND.

Nhóm chỉ số đại diện

Nhóm chỉ số Đầu tư

  Chỉ số đầu tư có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn để đầu tư cũng như là cơ sở để phát triển các công cụ đầu tư. Các chỉ số không chỉ xem xét đến quy mô và thanh khoản của công ty thành phần mà còn  tính cả số lượng cổ phiếu tự do giao dịch và phần trăm tương ứng trong chỉ số. Chỉ số Đầu tư cũng được cấu thành sao cho các nhà quản lý quỹ có thể hạn chế chi phí quản lý và giao dịch ở mức thấp nhất

Nhóm chỉ số ngành

    Chỉ số ngành cho phép so sánh mã chứng khoán với một ngành cụ thể:

  • PVN Vận liệu Cơ bản
  • PVN Dịch Vụ Tiêu Dùng
  • PVN Tài Chính
  • PVN Công nghiệp
  • PVN Dầu khí
  • PVN Dịch vụ Tiện ích

Chỉ số giá và Chỉ số Lợi nhuận

    Chỉ sô giá thường được sử dụng với các sản phẩm phái sinh, trong khi Chỉ số Lợi nhuận lại được sử dụng là tiêu chuẩn trong các quỹ đầu tư chỉ số. Tất cả các chỉ số này đều có thể sử dụng để phát triển các sản phẩm cụ thể.

Chỉ số quy đổi theo tiền tệ

    Các chỉ số trong bộ chỉ số PVN-index được quy đổi theo các loại tiền tệ lớn nhằm giúp các nhà đầu tư nước ngoài có thể theo dõi và đánh giá hiệu quả đầu tư một cách chính xác

        Tổng                                                                 Chỉ số Giá           Chỉ số Lợi Nhuận     

Chỉ số

VND

USD

EUR

JPY

VND

USD

EUR

JPY

PVN 10

1

1

1

1

1

1

1

1

PVN ALL-SHARE

1

1

1

1

1

1

1

1

PVN ALL-SHARE CONTINUOUS

1

1

1

1

1

1

1

1

PVN ALL-SHARE HSX

1

1

1

1

1

1

1

1

PVN ALL-SHARE HNX

1

1

1

1

1

1

1

1

PVN Vật liệu cơ bản

1

1

1

1

1

1

1

1

PVN Dịch vụ Tiêu dùng

1

1

1

1

1

1

1

1

PVN Tài chính

1

1

1

1

1

1

1

1

PVN Công nghiệp

1

1

1

1

1

1

1

1

PVN Dầu khí

1

1

1

1

1

1

1

1

PVN Dịch vụ Tiện ích

1

1

1

1

1

1

1

1

 Tổng

11

11

11

11

11

11

11

11