Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật cao chuyên ngành công nghiệp dầu khí
Hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm
Nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến tàng trữ, dầu khí, khí hóa than trong và ngoài nước
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm lọc hóa dầu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các sản phẩm lọc hóa dầu
Kinh doanh, phân phối các sản phẩm dầu, khí, các nguyên liệu hóa phẩm dầu khí
Kinh doanh dịch vụ khai thác dầu thô, khí, các sản phẩm dầu, khí
Đầu tư sản xuất kinh doanh điện; năng lượng tái tạo
Vận tải biển và xây lắp các công trình dầu khí biển

Giới thiệu về hội đồng chỉ số PVN-Index

Các chính sách cho hoạt động của Bộ chỉ số PVN-Index được quản lý bởi một Hội đồng chỉ số (Hội đồng) gồm các thành viên chuyên gia cao cấp và có uy tín trong ngành dầu khí và trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, chứng khoán. Hội đồng sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và thông qua các quy tắc quản trị Bộ chỉ số PVN-Index cũng như kiểm soát việc tuân thủ hoạt động của Bộ chỉ số PVN-Index theo đúng các quy tắc đã được thông qua.


Cơ cấu thành phần Hội đồng:

    - Khối đại diện của PVN và các đơn vị thuộc PVN: Bao gồm các thành viên là đại diện các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, những người hiểu và nắm rõ nhất về PVN và tình hình hoạt động của PVN.

    - Khối đại diện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch Chứng khoán: Các thành viên này sẽ có những đóng góp về việc vận hành, hoạt động, các quy định của nhà nước về xây dựng và vận hành bộ chỉ số cho Hội đồng.

    - Đại diện của các chuyên gia kinh tế - tài chính uy tín trong và ngoài nước: Các chuyên gia này sẽ đóng góp cho Bộ chỉ số những thông tin hữu ích về tình hình vĩ mô, tài chính, diễn biến thị trường để có những đánh giá chuẩn xác về tác động của các chính sách kinh tế lên các đơn vị tham gia Bộ chỉ số cũng như tác động của tình hình kinh tế tới hiệu quả của Bộ chỉ số PVN-Index.

    - Đại diện các chuyên gia hàng đầu về phát triển bộ chỉ số cũng như đại diện các quỹ đầu tư lớn tại Việt Nam: Các chuyên gia và đại diện quỹ sẽ đóng góp cho Bộ chỉ số những tri thức, kinh nghiệm trong việc xây dựng, vận hành và phát triển chỉ số cũng như góp ý hiệu quả hoạt động Bộ chỉ số qua việc sử dụng Bộ chỉ số trong hoạt động kinh doanh của quỹ.

 

Danh sách thành viên tham gia vào Hội đồng chỉ số:

    1. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn phục trách công tác Đổi mới doanh nghiệp - Chủ tịch Hội đồng;

    2. Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn - Ủy viên;

    3. Trưởng Ban Kế hoạch Tập đoàn - Ủy viên;

    4. Trưởng Ban Pháp chế Tập đoàn - Ủy viên;

    5. Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn - Ủy viên;

    6. Trưởng Ban Đầu tư Phát triển Tập đoàn - Ủy viên;

    7. Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí - Ủy viên thường trực;

    8. Ts. Nguyễn Sơn, Vụ trưởng vụ Phát triển Thị trường UBCK - Ủy viên;

    9. Ts. Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Ủy viên;

    10. Ths. Nguyễn Thị Việt Hà, Giám đốc phòng NC&PT Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên;

    11. Ts. Lê Xuân Nghĩa, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia - Ủy viên;

    12. Ts. Mai Hữu Minh, Giám đốc Công ty TNHH Intelligent Financial Research Consulting Việt Nam (IFRC) - Ủy viên.