Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật cao chuyên ngành công nghiệp dầu khí
Hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm
Nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến tàng trữ, dầu khí, khí hóa than trong và ngoài nước
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm lọc hóa dầu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các sản phẩm lọc hóa dầu
Kinh doanh, phân phối các sản phẩm dầu, khí, các nguyên liệu hóa phẩm dầu khí
Kinh doanh dịch vụ khai thác dầu thô, khí, các sản phẩm dầu, khí
Đầu tư sản xuất kinh doanh điện; năng lượng tái tạo
Vận tải biển và xây lắp các công trình dầu khí biển

Sự kiện doanh nghiệp

Hạng mục: Công ty: Từ : đến :
Ngày thông báo Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Hạng mục Mô tả Chi tiết Tham khảo
PSD 21-01-2019 13-02-2019 27-02-2019 CDIV PSD: Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp)
1. Ngày đăng ký cuối [...]
NT2 20-12-2018 27-12-2018 17-06-2019 CDIV NT2: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 (900 đ/cp)
- Ngày đăng ký cuối [...]
PGS 24-10-2018 01-11-2018 16-11-2019 CDIV PGS: 1.11.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)
1. Ngày đăng ký cuối [...]
PVS 23-10-2018 30-10-2018 26-11-2018 CDIV PVS: Trả cổ tức đợt cuối năm 2017 (500đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:7)
1. Ngày đăng ký cuối [...]
PPS 12-10-2018 18-10-2018 15-11-2018 CDIV PPS: Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp)
1. Ngày đăng ký cuối [...]
PVC 26-09-2018 03-10-2018 22-10-2018 CDIV PVC: Trả cổ tức bằng tiền mặt (280đ/cp)
1. Ngày đăng ký cuối [...]
NT2 13-09-2018 20-09-2018 28-09-2018 CDIV NT2: Tạm ứng cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp)
- Ngày đăng ký cuối [...]
PSP 28-08-2018 29-08-2018 28-09-2018 CDIV PSP: Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)
1. Ngày đăng ký cuối [...]
DCM 10-08-2018 22-08-2018 12-09-2018 CDIV DCM: Trả cổ tức năm 2017 (900 đ/cp)
- Ngày đăng ký cuối [...]
PVT 10-08-2018 22-08-2018 17-09-2018 CDIV PVT: Trả cổ tức 2018 (1.000 đ/cp)
- Ngày đăng ký cuối [...]
GAS 10-08-2018 27-08-2018 25-10-2018 CDIV GAS: Tạm ứng cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp)
- Ngày đăng ký cuối [...]
PGD 06-08-2018 08-08-2018 09-08-2018 SDIV PBP: Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:12)
1. Ngày đăng ký cuối [...]
PGD 25-07-2018 31-07-2018 20-08-2018 CDIV PGD: Trả cổ tức năm 2017 (3.000 đ/cp)
- Ngày đăng ký cuối [...]
NT2 10-07-2018 13-07-2018 30-07-2018 CDIV NT2: Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 2.792 cp)
- Ngày đăng ký cuối [...]
PSD 12-06-2018 20-06-2018 20-06-2018 SDIV PSD: Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:20)
1. Ngày đăng ký cuối [...]
PVI 07-06-2018 14-06-2018 05-07-2018 CDIV PVI: Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.800 đ/cp)
1. Ngày đăng ký cuối [...]
PMP 06-06-2018 14-06-2018 28-06-2018 CDIV PMP: Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.700 đ/cp)
1. Ngày đăng ký cuối [...]
GAS 05-06-2018 28-06-2018 25-07-2018 CDIV GAS: Trả cổ tức đợt 3/2017 (2.000 đ/cp)
- Ngày đăng ký cuối [...]
DPM 04-06-2018 14-06-2018 28-06-2018 CDIV DPM: Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (1.000 đ/cp)
- Ngày đăng ký cuối [...]
PGS 31-05-2018 15-06-2018 29-06-2018 CDIV PGS: Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp)
1. Ngày đăng ký cuối [...]
PVI 24-05-2018 - 15-05-2018 TRE PVI: Đã bán 2.000.000 cổ phiếu quỹ
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ [...]
PMB 21-05-2018 29-05-2018 20-06-2018 CDIV PMB: Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp)
1. Ngày đăng ký cuối [...]
PSE 15-05-2018 24-05-2018 11-06-2018 CDIV PSE: Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp)
1. Ngày đăng ký cuối [...]
PCE 14-05-2018 17-05-2018 01-06-2018 CDIV PCE: Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp)
1. Ngày đăng ký cuối [...]
NT2 11-05-2018 17-05-2018 30-05-2018 CDIV NT2: Trả cổ tức còn lại năm 2017 (2.000 đ/cp)
- Ngày đăng ký cuối [...]
POV 10-05-2018 24-05-2018 08-06-2018 CDIV POV: Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp)
1. Ngày đăng ký cuối [...]
PVE 27-04-2018 09-05-2018 29-06-2018 CDIV PVE: Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp)
1. Ngày đăng ký cuối [...]
GSP 16-04-2018 27-04-2018 10-05-2018 CDIV GSP: Trả cổ tức năm 2017 (1.500 đ/cp)
- Ngày đăng ký cuối [...]
PVI 22-03-2018 - 29-03-2018 TRE PVI: Đã bán 6.621.700 cổ phiếu quỹ
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ [...]
PVI 22-03-2018 - 29-03-2018 TRE PVI: Đã bán 6.621.700 cổ phiếu quỹ
CTCP PVIđã bán 6.621.700 cổ [...]
PSW 09-03-2018 26-03-2018 27-03-2018 CDIV PSW: Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp)
1. Ngày đăng ký cuối [...]
CNG 06-03-2018 23-03-2018 17-05-2018 CDIV CNG: Tạm ứng cổ tức năm 2017 (1.500 đ/cp)
- Ngày giao dịch không hưởng [...]
PVG 31-05-2012 06-06-2012 - CDIV PVG: Trả cổ tức còn lại năm 2011, tỷ lệ 12%/cổ phiếu
- Tổ chức niêm yết: Công ty CP [...]
VN | EN
PVE 23-05-2012 30-05-2012 - CDIV PVE: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011, tỷ lệ 6,48% mệnh giá (648 VND)
- Tổ chức niêm yết: Tổng Công [...]
VN | EN
PGS 21-05-2012 28-05-2012 - CDIV PGS: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011
- Tổ chức niêm yết: Công ty CP [...]
VN | EN
PVE 21-05-2012 28-05-2012 - ADDIS PVE: Niêm yết bổ sung 7.000.000 cp
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu [...]
VN | EN
PXT 16-05-2012 18-05-2012 - TRE PXT: Mua 178.490 cổ phiếu quỹ
- Tên tổ chức niêm yết: [...]
VN | EN
PCG 16-05-2012 23-05-2012 - CDIV PCG: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011
- Tổ chức niêm yết: Công ty CP [...]
VN | EN
PVS 15-05-2012 23-05-2012 - CDIV PVS: Trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2011.
- Tổ chức niêm yết: Tổng công [...]
VN | EN
DPM 08-05-2012 16-05-2012 - CDIV DPM: Trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 25%/mệnh giá
- Tổ chức niêm yết: Tổng công [...]
VN | EN
POV 07-05-2012 10-05-2012 - CDIV POV: Trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 18%/mệnh giá
- Tên tổ chức niêm yết: CTCP [...]
VN | EN
PET 27-04-2012 08-05-2012 - CDIV PET: Trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%/mệnh giá
- Ngày giao dịch không hưởng [...]
VN | EN
PVI 26-04-2012 02-05-2012 - TRE PVI: Đã mua 16.000 cổ phiếu quỹ
- Tên tổ chức niêm yết: CTCP [...]
VN | EN
PSB 18-04-2012 23-04-2012 - CDIV PSB: Trả cổ tức bằng tiền măt, tỷ lệ 4%
- Ngày đăng ký cuối [...]
VN | EN
CNG 17-04-2012 23-04-2012 - CDIV CNG: Trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 45%
- Ngày giao dịch không hưởng [...]
VN | EN
PVD 13-04-2012 17-04-2012 - BONUS PVD: Thưởng cổ phiếu quỹ cho CBCNV từ cổ phiếu quỹ
- Mã chứng khoán: PVD - Mệnh [...]
VN | EN
PVX 13-04-2012 25-04-2012 15-05-2012 CDIV PXS: Trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 3%/cp
- Ngày giao dịch không hưởng [...]
VN | EN
DPM 04-04-2012 06-04-2012 - TRE DPM: Mua 89.880 cổ phiếu quỹ, giá thị trường, từ 27/12/2011-27/03/2012
- Mã chứng khoán: DPM - Mệnh [...]
VN | EN
PVD 28-03-2012 30-03-2012 - TRE PVD: Đăng ký mua 97.530 cổ phiếu quỹ
- Mã chứng khoán: PVD - Mệnh [...]
VN | EN
CNG 15-03-2012 22-03-2012 - ADDIS CNG: Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
- Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ [...]
VN | EN
PVR 24-02-2012 28-02-2012 - TRE PVR: Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
- Mã chứng khoán: PVR - Số [...]
VN | EN
PVI 15-02-2012 16-02-2012 - TRE PVI: Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
- Mã chứng khoán: PVI - Số [...]
VN | EN
PVE 05-01-2012 06-01-2012 - RIGHTS PVE: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Thời gian thực hiện: 10/02/2012 - [...]
VN | EN
PVE 05-01-2012 06-01-2012 - CDIV PVE: Thông báo trả cổ tức bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối [...]
VN | EN
PFL 28-12-2011 05-01-2012 - CDIV PFL: Thông báo trả cổ tức bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối [...]
VN | EN
PGS 14-12-2011 22-12-2011 - CDIV PGS: Thông báo trả cổ tức bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối [...]
VN | EN
PTL 13-12-2011 12-12-2011 - TRE PTL: Thông báo mua cổ phiếu quỹ
- Mã chứng khoán: PTL - Mệnh [...]
VN | EN
PVR 13-12-2011 20-12-2011 - CDIV PVR: Thông báo trả cổ tức bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối [...]
VN | EN
PVI 06-12-2011 08-12-2011 - ADDIS PVI: Holdings niêm yết cổ phiếu bổ sung
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu [...]
VN | EN
PVD 06-12-2011 06-12-2011 - TRE PVD: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
- Mã chứng khoán: PVD - Mệnh [...]
VN | EN
PVX 05-12-2011 12-12-2011 - RIGHTS PVX: Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng cổ phiếu dự tính [...]
VN | EN
PVX 05-12-2011 12-12-2011 - SDIV PVX: Thông báo trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối [...]
VN
PVI 02-12-2011 02-12-2011 - TRE PVI: Thông báo mua cổ phiếu quỹ
- Tên tổ chức niêm yết: CTCP [...]
VN
PTL 25-11-2011 07-12-2011 - CDIV PTL: Thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt
- Ngày giao dịch không hưởng [...]
VN

Cập nhật lần cuối : 2019-02-12