Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật cao chuyên ngành công nghiệp dầu khí
Hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm
Nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến tàng trữ, dầu khí, khí hóa than trong và ngoài nước
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm lọc hóa dầu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các sản phẩm lọc hóa dầu
Kinh doanh, phân phối các sản phẩm dầu, khí, các nguyên liệu hóa phẩm dầu khí
Kinh doanh dịch vụ khai thác dầu thô, khí, các sản phẩm dầu, khí
Đầu tư sản xuất kinh doanh điện; năng lượng tái tạo
Vận tải biển và xây lắp các công trình dầu khí biển

Tài liệu

Ngày Hạng mục Mô tả Định dạng Tham khảo
31-12-2019 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN-Index số 24

PDF VN
30-07-2019 Báo cáo thị trường

Bản Tin PVN-Index Số 23

PDF VN
24-10-2018 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN Index số 20

PDF VN
24-07-2018 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN Index số 19

PDF VN
24-03-2017 Báo cáo thị trường

Bản Tin PVN Index_Số 14

PDF VN
27-12-2016 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN Index Số 13

PDF VN
01-09-2016 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN-Index Số 12

PDF VN
22-02-2016 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN Index Số 10 - Tết 2016 (Phần 2)

PDF VN
22-02-2016 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN Index Số 10 - Tết 2016 (Phần 1)

PDF VN
01-11-2015 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN-Index Số 9

PDF VN
19-08-2015 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN-Index Số 8

PDF VN
22-04-2015 Báo cáo thị trường
Báo cáo Ngành Dâu khí [...]
PDF VN
26-02-2015 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN Index Số 07 - Tết 2015

PDF VN
16-09-2014 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN-Index Số 6

PDF VN
16-06-2014 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN-Index Số 5

PDF VN
16-03-2014 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN-Index Số 4

PDF VN
30-09-2013 Báo cáo thị trường

Bản tin PVN-Index Số 1

PDF VN