Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật cao chuyên ngành công nghiệp dầu khí
Hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm
Nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến tàng trữ, dầu khí, khí hóa than trong và ngoài nước
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm lọc hóa dầu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các sản phẩm lọc hóa dầu
Kinh doanh, phân phối các sản phẩm dầu, khí, các nguyên liệu hóa phẩm dầu khí
Kinh doanh dịch vụ khai thác dầu thô, khí, các sản phẩm dầu, khí
Đầu tư sản xuất kinh doanh điện; năng lượng tái tạo
Vận tải biển và xây lắp các công trình dầu khí biển

Factsheets - Thông tin tóm tắt PVN-Index

Mô tả Thông tin
Tên đầy đủ PVN 10 (VND)
Tên tắt PVN 10
Loại chỉ số Chỉ số Giá (cũng được bao gồm trong Chỉ số lợi nhuận, tính bằng 4 loại tiền tệ: VND,USD, EUR, JPY)
Cơ cấu quản trị chỉ số Hội đồng Chỉ số giám sát và chịu trách nhiệm về việc lập các quy định và việc lựa chọn định kỳ. PSI chịu trách nhiệm trong việc quản lý hàng ngày.
Cổ phiếu hợp lệ Những cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất và vốn hóa lớn nhất trong tập đoàn Dầu khí Việt nam, được niêm yết trên 2 sàn HSX và HNX
Lựa chọn Dựa trên giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh theo số lượng cổ phiếu tự do giao dịch (free float) trong 12 tháng gần nhất
Số lượng cấu phần 10
Tỉ trọng Dựa trên giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh theo số lượng cổ phiếu tự do giao dịch (free float). Hệ số free float được làm tròn lên đến bội số của 5%
Giới hạn tỉ trọng vốn hóa 15%
Điều chỉnh các thành phần Định kỳ nửa năm, dựa trên các số liệu giao dịch trên thị trường trong vòng 12 tháng gần nhất; kết quả ngày giao dịch cuối cùng của tháng 8 và tháng 2 tương ứng cho kỳ xem xét tháng 9 và tháng 3 Ngày thực hiện: thứ sáu tuần thứ 3 của tháng 9 và tháng 3
Điều chỉnh số lượng cổ phiếu Định kỳ hàng quý, trừ một số trường hợp đặc biệt (trong trường hợp sự thay đổi số lượng cổ phiếu lớn hơn 10% theo giá trị tuyệt đối, thì số lượng cổ phiếu mới sau khi thay đổi sẽ được áp dụng luôn) Ngày thực hiện: thứ sáu tuần thứ 3 của các tháng 3, 6, 9, 12
Điều chỉnh số lượng cổ phiếu tự do giao dịch Định kỳ hàng quý, trừ một số trường hợp đặc biệt (trong trường hợp sự thay đổi free float lớn hơn 10% thì tỷ lệ free float mới sau khi thay đổi sẽ được áp dụng luôn)
Ngày thực hiện: thứ sáu tuần thứ 3 của tháng 3, 6, 9, 12
Điều chỉnh tỷ lệ giới hạn vốn hóa Hàng năm, trừ một số trường hợp đặc biệt (trong trường hợp sự thay đổi của trọng số lớn hơn 2% hoặc vốn quay vòng của chỉ số lớn hơn 10% thì tỷ lệ hạn chế sẽ được điều chỉnh ngay lập tức)
Ngày thực hiện: thứ sáu tuần thứ 3 của tháng 9
Tần suất tính toán Thời gian thực
Giá trị cơ sở 1000
Ngày gốc 12/31/2008
Số liệu quá khứ từ ngày 12/31/2008
Mã Bloomberg PVN10PV
Liên kết nội bộ Bao gồm trong bộ chỉ số PVN ALLSHARE CONTINUOUS
Ngày công bố