Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật cao chuyên ngành công nghiệp dầu khí
Hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm
Nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến tàng trữ, dầu khí, khí hóa than trong và ngoài nước
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm lọc hóa dầu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các sản phẩm lọc hóa dầu
Kinh doanh, phân phối các sản phẩm dầu, khí, các nguyên liệu hóa phẩm dầu khí
Kinh doanh dịch vụ khai thác dầu thô, khí, các sản phẩm dầu, khí
Đầu tư sản xuất kinh doanh điện; năng lượng tái tạo
Vận tải biển và xây lắp các công trình dầu khí biển

Tin tức chỉ số PVN - Thông báo

Hạng mục : Từ : đến :

Thay đổi SLCP của PVD

 

Tham khảo
VN
Ngày Hạng mục Tiêu đề Tham khảo
25-09-2021 Đánh giá chỉ số Kỳ review quý III năm 2021 VN
22-06-2021 Đánh giá chỉ số Kỳ review quý II năm 2021 VN
23-03-2021 Đánh giá chỉ số Kỳ review quý I năm 2021 VN
22-12-2020 Đánh giá chỉ số Kỳ review quý IV năm 2020 VN
22-09-2020 Đánh giá chỉ số Kỳ review quý III năm 2020 VN
25-06-2020 Đánh giá chỉ số Kì review Quý II năm 2020 VN
29-03-2020 Đánh giá chỉ số Kì review Quý I năm 2020 VN
25-12-2019 Đánh giá chỉ số Kì review Quý IV năm 2019 VN
25-06-2019 Đánh giá chỉ số Kì review Quý II năm 2019 VN
29-03-2019 Đánh giá chỉ số Ky review Quy 1/2019 VN
21-12-2018 Đánh giá chỉ số Kỳ review Quý IV năm 2018 VN
21-09-2018 Đánh giá chỉ số Kỳ review Quý III năm 2018 VN
15-06-2018 Đánh giá chỉ số Kỳ review Quý II năm 2018 VN
16-03-2018 Đánh giá chỉ số Kỳ review Quý I năm 2018 VN
26-06-2017 Đánh giá chỉ số Diến biến giá dầu so với PVNAS và PVN10 từ 01/01/2016 đến 23/06/2017 VN
13-03-2017 Đánh giá chỉ số Kỳ review quý 1 năm 2017 VN | EN
12-09-2016 Đánh giá chỉ số Review Quý 3.2016 VN | EN
14-03-2016 Đánh giá chỉ số Review Quý 1.2016 VN | EN
04-12-2015 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PXS VN | EN
17-09-2015 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
26-08-2015 Đánh giá chỉ số Thay đổi số lượng cổ phiếu của PET VN | EN
14-08-2015 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PVD VN | EN
14-08-2015 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PSD VN | EN
13-07-2015 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PVD VN | EN
07-07-2015 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PET VN | EN
07-07-2015 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PET VN | EN
15-06-2015 Đánh giá chỉ số Thêm NT2 vào bộ chỉ số PVN-Index VN | EN
02-06-2015 Đánh giá chỉ số Đưa NT2 ra khỏi bộ chỉ số PVN-Index VN | EN
28-05-2015 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PVD VN | EN
14-05-2015 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PET VN | EN
22-04-2015 Đánh giá chỉ số Loại PFL khỏi bộ chỉ số PVN-Index VN | EN
17-04-2015 Đánh giá chỉ số Thay đổi số lượng cổ phiếu PGS VN | EN
30-03-2015 Đánh giá chỉ số Thêm DCM vào bộ chỉ số PVN Index VN | EN
30-03-2015 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PSD VN | EN
18-03-2015 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
16-03-2015 Đánh giá chỉ số Thay đổi cổ phiếu PGS VN | EN
29-12-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
22-12-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
27-11-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PXT VN | EN
23-09-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PVD VN | EN
18-09-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
10-09-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PGD VN | EN
22-08-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi số lượng cổ phiếu của PVD VN | EN
20-08-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi số lượng cổ phiếu của PVD VN | EN
13-08-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi số lượng cổ phiếu của PVI VN | EN
05-08-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi số lượng cổ phiếu của PVD VN | EN
30-07-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi số lượng cổ phiếu PSD VN | EN
29-07-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi số lượng cổ phiếu của PVT VN | EN
24-07-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi số lượng cổ phiếu của PVD VN | EN
01-07-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi số lượng cổ phiếu PSD VN | EN
20-06-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN 10 VN | EN
10-06-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi số lượng cổ phiếu của PVT VN | EN
20-05-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi số lượng cổ phiếu của PGD VN | EN
13-05-2014 Đánh giá chỉ số Loại PXM ra khỏi bộ chỉ số PVN Index VN | EN
17-03-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
08-01-2014 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PVI VN | EN
25-12-2013 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PVD VN | EN
18-12-2013 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
04-12-2013 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PXS VN | EN
29-11-2013 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PVD VN | EN
27-11-2013 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PVD VN | EN
20-11-2013 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PVD VN | EN
29-10-2013 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PVD VN | EN
18-09-2013 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
18-09-2013 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PVD VN | EN
18-09-2013 Đánh giá chỉ số Loại PVF khỏi bộ chỉ số PVN-Index VN | EN
13-09-2013 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
13-09-2013 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
10-07-2013 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN-Index VN | EN
19-06-2013 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
02-05-2013 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
02-05-2013 Đánh giá chỉ số Loại bỏ cổ phiếu PVI khỏi PVN10 VN | EN
02-05-2013 Đánh giá chỉ số Thêm mới cổ phiểu PGD vào PVN10 VN | EN
02-05-2013 Đánh giá chỉ số Thông báo thay đổi chỉ số PVN10 VN | EN
03-04-2013 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PVS khi niêm yết bổ sung 148,898,327 cổ phiếu VN | EN
03-04-2013 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
16-01-2013 Đánh giá chỉ số Giảm số lượng cổ phiếu của PVS từ 446,703,141 cổ phiếu xuống 297,802,094 cổ phiếu sau kỳ review quý 4/2012 VN | EN
16-01-2013 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
07-12-2012 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PVS khi thưởng bằng cổ phiếu tỷ lệ 20:3 và phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20:7 VN | EN
19-09-2012 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
18-09-2012 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PVI khi niêm yết bổ sung 21,294,715 cổ phiếu vào ngày 20/9/2012 VN | EN
28-06-2012 Đánh giá chỉ số Thêm GSP vào bộ chỉ số PVN-Index VN | EN
28-06-2012 Đánh giá chỉ số Thêm PCT vào bộ chỉ số PVN-Index VN | EN
28-06-2012 Đánh giá chỉ số Thêm GAS vào bộ chỉ số PVN-Index VN | EN
28-06-2012 Đánh giá chỉ số Loại bỏ PVC khỏi chỉ số PVN10 VN | EN
28-06-2012 Đánh giá chỉ số Thêm GAS vào chỉ số PVN10 theo quy tắc Gia Nhập Nhanh thay mã PVC VN | EN
28-06-2012 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
09-05-2012 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
09-05-2012 Đánh giá chỉ số Thay đổi SLCP của PVX khi niêm yết bổ sung 150,000,000 cổ phiếu VN | EN
14-03-2012 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN
14-03-2012 Đánh giá chỉ số Loại bỏ PGD khỏi chỉ số PVN10 VN | EN
14-03-2012 Đánh giá chỉ số Thêm PVG vào chỉ số PVN10 VN | EN
28-12-2011 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN-10 VN | EN
28-12-2011 Đánh giá chỉ số Loại bỏ PCT khỏi chỉ số PVN-Index VN | EN
28-12-2011 Đánh giá chỉ số Loại bỏ PSG khỏi chỉ số PVN-Index VN | EN
28-12-2011 Đánh giá chỉ số Loại PVR khỏi chỉ số ngành PVNIndustrial & Thêm PVR vào chỉ số ngành PVNFinancial VN | EN
28-12-2011 Đánh giá chỉ số Thêm CNG vào chỉ số PVN-Index VN | EN
28-12-2011 Đánh giá chỉ số Thêm PSB vào chỉ số PVN-Index VN | EN
28-12-2011 Đánh giá chỉ số Loại bỏ PVT khỏi chỉ số PVN10 VN | EN
28-12-2011 Đánh giá chỉ số Thêm PGS vào chỉ số PVN10 VN | EN
28-12-2011 Đánh giá chỉ số Giảm số lượng cổ phiếu của PVX từ 262,500,000 cổ phiếu xuống 250,000,000 cổ phiếu sau kỳ tháng 12/2011 VN | EN
28-12-2011 Đánh giá chỉ số Thay đổi trong PVN10 VN | EN