Chỉ số Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Giá cuối cùng Thay đổi % Thay đổi
PVN 10 TR 0.00 0.00 0.00 1,534.06 -14.65 -0.95
PVN ALL SHARE CONTINUOUS TR 0.00 0.00 0.00 2,572.08 -58.65 -2.23
PVN ALLSHARE TR 0.00 0.00 0.00 2,723.97 -62.05 -2.23
PVN BASIC MATERIALS TR 0.00 0.00 0.00 1,089.83 9.60 0.89
PVN CONSUMER SERVICES TR 0.00 0.00 0.00 1,487.32 -1.22 -0.08
PVN FINANCIALS TR 0.00 0.00 0.00 1,325.78 -5.75 -0.43
PVN ALLSHARE HNX TR 0.00 0.00 0.00 1,528.27 -14.64 -0.95
PVN ALLSHARE HSX TR 0.00 0.00 0.00 2,683.79 -64.54 -2.35
PVN INDUSTRIALS TR 0.00 0.00 0.00 898.27 -8.78 -0.97
PVN OIL & GAS TR 0.00 0.00 0.00 2,639.31 -70.04 -2.59
PVN UTILITIES TR 0.00 0.00 0.00 2,446.89 -5.20 -0.21