Chỉ số Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Giá cuối cùng Thay đổi % Thay đổi
PVN 10 TR 1,244.42 1,247.64 1,235.99 1,238.72 -5.71 -0.46
PVN ALL SHARE CONTINUOUS TR 1,769.97 1,795.34 1,763.09 1,772.99 3.03 0.17
PVN ALLSHARE TR 1,876.70 1,903.53 1,869.43 1,879.85 3.15 0.17
PVN BASIC MATERIALS TR 1,547.36 1,549.53 1,535.92 1,541.51 -5.85 -0.38
PVN CONSUMER SERVICES TR 1,435.19 1,449.77 1,435.19 1,439.87 4.68 0.33
PVN FINANCIALS TR 1,155.46 1,158.16 1,150.55 1,150.55 -4.91 -0.43
PVN ALLSHARE HNX TR 1,261.89 1,263.21 1,247.95 1,247.95 -13.94 -1.10
PVN ALLSHARE HSX TR 1,812.60 1,842.29 1,805.17 1,818.30 5.70 0.31
PVN INDUSTRIALS TR 817.87 824.06 810.01 813.81 -4.07 -0.50
PVN OIL & GAS TR 1,646.01 1,677.09 1,638.72 1,652.16 6.14 0.37
PVN UTILITIES TR 2,318.14 2,323.17 2,295.01 2,300.21 -17.93 -0.77