Chỉ số Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Giá cuối cùng Thay đổi % Thay đổi
PVN 10 TR 0.00 0.00 0.00 1,169.80 -0.07 -0.01
PVN ALL SHARE CONTINUOUS TR 0.00 0.00 0.00 1,815.12 12.94 0.72
PVN ALLSHARE TR 0.00 0.00 0.00 1,923.88 14.14 0.74
PVN BASIC MATERIALS TR 0.00 0.00 0.00 1,202.39 -2.54 -0.21
PVN CONSUMER SERVICES TR 0.00 0.00 0.00 1,561.54 12.54 0.81
PVN FINANCIALS TR 0.00 0.00 0.00 1,267.18 -3.59 -0.28
PVN ALLSHARE HNX TR 0.00 0.00 0.00 1,142.21 0.79 0.07
PVN ALLSHARE HSX TR 0.00 0.00 0.00 1,883.75 14.59 0.78
PVN INDUSTRIALS TR 0.00 0.00 0.00 583.70 -2.52 -0.43
PVN OIL & GAS TR 0.00 0.00 0.00 1,759.37 16.14 0.93
PVN UTILITIES TR 0.00 0.00 0.00 2,307.59 -3.78 -0.16